Qui som

Fundació Privada LAR és una entitat privada sense ànim de lucre, constituïda l’any 2001, que neix per iniciativa d’un grup de familiars de persones afectades de trastorn mental, amb  la voluntat d’atendre a persones amb problemàtica de salut mental, i promoure la sensibilització social d’aquest col·lectiu, ampliant posteriorment la seva atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i gent gran.

Centra la seva atenció en quatre àrees principals:

  • Servei de Suport: servei d’assistència a les persones amb discapacitat en l’exercici de la capacitat jurídica, per atendre persones amb malaltia mental, discapacitat intel·lectual i gent gran amb la capacitat d’obrar
  • Serveis d’Habitatge: Llars amb Suport i el Servei d’Acompanyament a la Vida Independent amb places concertades amb el Departament de Drets Socials; habitatges de lloguer social i el Servei d’Atenció Personal i Comunitària que ofereix atenció a domicili i a la comunitat en règim privat.
  • Servei de lleure, Club Social Portalet i Club Social Torrassa
  • Servei d’Assessorament a famílies i

L’entitat està formada per un Patronat de 8 membres, familiars de persones afectades de trastorn mental, i un equip professional de 41 persones que fan possible una intervenció de qualitat i ajustada a les necessitats de cada persona.

La seva economia es basa en les ajudes que rep dels seus socis, i dels convenis o subvencions d’organismes públics i privats.

L’àmbit d’actuació és fonamentalment el Vallès Oriental i comarques veïnes (Osona, Maresme, Vallès Occidental i Barcelonès).