Servei d’assessorament

Definició i objectius

Servei dirigit  tant a professionals, com a familiars i persones de la població general que tinguin interès en conèixer i rebre assessorament específic sobre:

  • Possibles intervencions a realitzar per afrontar les dificultats derivades d’una discapacitat, identificar necessitats i proposar plans de treballs,
  • Les gestions i tràmits que s’han de dur a terme, els recursos i serveis existeixen i quines són les seves funcions i tots aquells aspectes tècnics i legals sobre aquest tipus de processos.

Els objectius principals son els següents:

  • Assessorar, informar i/o donar suport a les famílies de les persones amb discapacitat sobre la xarxa assistencial i els recursos o serveis socials especialitzats existents.
  • Assessorar i informar a professionals sanitaris i/o socials sobre plans de treballs i mesures de suport.

A qui va adreçat

Aquest servei està dirigit a professionals dels serveis socials i/o sanitaris, a familiars de persones amb discapacitat, així com a  persones de la població general.

Via d’accés

Per accedir al servei cal concertar entrevista prèvia (hores convingudes) a través del telèfon de contacte de l’entitat.