Donacions

  En cas de Transferència, el número de compte corrent és el 2100-0125-71-0200333754
  Domiciliació bancària
  En el cas d'haver escollit com forma de pagament la domiciliació bancària, ompli les següents dades:


  Els camps amb * s'han d'omplir perquè el formulari sigui correcte i es pugui enviar. Gràcies.  En compliment del que estableix la Llei Orgànica espanyola 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement dels usuaris d'aquest lloc web el següent:
  Fundació LAR garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen i garanteix la seguretat d'aquestes dades. Tanmateix, garanteix que aquestes dades són utilitzades única i exclusivament per a la finalitat indicada en els apartats corresponents.