Servei d’atenció personal i comunitària – SAPIC

Definició i objectius

El Servei d’Atenció Personal i Comunitària és un servei privat, l’objecte del qual és contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat, fomentant la seva autonomia personal i integració a la comunitat.

Consisteix en la prestació de suport personal especialitzat, durant un nombre determinat d’hores, per possibilitar l’autonomia de les persones a les quals s’adreça.

Els objectius del servei son els següents:

  • Desenvolupament de capacitats personals: autocura i hàbits saludables.
  • Promoció de l’autonomia al domicili: desenvolupar habilitats domèstiques (tasques de compra i preparació d’aliments, tasques de neteja i manteniment de la llar, bugaderia,…).
  • Afavorir la inclusió a la comunitat: evitar allunyar les persones a la seva llar, per garantir una millor qualitat de vida.
  • Respir familiar: alliberar els familiars i cobrir períodes d’absència, donar suport als familiars en situacions adverses o quan no es puguin fer càrrec de la persona afectada.
  • Acompanyaments terapèutics.

A qui va adreçat

Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, majors de 18 anys, amb necessitats de suport al domicili i/o per a la seva inclusió social i comunitària, que viuen soles, en parella, o bé conviuen amb altres persones, i que requereixen d’un cert nivell de suport per mantenir una vida autònoma.

Les persones han d’està vinculades a la xarxa de salut mental, pública o privada.

Via d’accés

Per accedir al servei cal concertar entrevista prèvia (hores convingudes) amb la Directora Tècnica i la treballadora social del servei per a la valoració del perfil i necessitats de la persona.

El Servei d’Atenció Personal i Comunitària és un servei privat, el cost del qual varia en funció del nivell de supervisió contractat segons les necessitats específiques de cada persona.