Pla de formació

Amb l’objectiu de dotar dels coneixements necessaris que, directa o indirectament, reverteixin en una millora del treball i de la competència de les persones treballadores dels diferents serveis de Fundació Privada LAR, l’entitat disposa d’un pla de formació revisable anualment.

Totes les persones treballadores de Fundació Privada LAR en el moment d’incorporar-se a l’entitat han de realitzar en el període d’acollida i vinculació a l’entitat:

  • Formació en Quality Rights – OMS
  • Formació en Llenguatge Inclusiu
  • Càpsula formativa en igualtat i no discriminació
  • Prevenció de riscos

Objectius principals del Pla:

  • Facilitar formació a totes les persones treballadores.
  • Augmentar el nivell de motivació de les persones que formen part dels equips dels serveis de l’entitat.
  • Afavorir la igualtat planificant accions formatives de sensibilització per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
  • Realitzar accions formatives eficaces: aplicabilitat, aprofitament, concordança amb les necessitats de les persones treballadores, les persones ateses i el propi servei.

Podeu consultar el seu document:

Pla de formació
Protocol de Llenguatge inclusiu

Podeu clicar i conèixer:

Qualilty Rights