Servei de suport

Definició i objectius

El Servei de Suport, antigament anomenat Servei de Tuteles, assumeix i exerceix els càrrecs d’assistència d’aquelles persones amb algun tipus de discapacitat (intel·lectual, malaltia mental o deteriorament cognitiu) que requereixen de mecanismes de suport en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

L’objectiu principal del servei és defensar i protegir els drets de les persones amb discapacitat, així com promoure el seu benestar i autonomia fomentant la plena inclusió a la comunitat.

Aquesta comesa s’exerceix al voltant de tres àrees que treballen conjuntament per tal d’oferir un suport integral a la persona:

  • Àrea social: elaboració del pla individual d’atenció i oferir suport en l’àmbit personal i altres àmbits que la persona necessiti per promoure el desenvolupament integral i inclusió social de la persona.
  • Àrea econòmica i patrimonial: oferir suport en l’administració dels seus béns i en la gestió econòmica dels seus ingressos i despeses.
  • Àrea jurídica: oferir suport a la persona a l’exercici dels seus drets i obligacions.

A qui va adreçat

El Servei de Suport dóna assistència a persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i/o  deteriorament cognitiu derivat del procés d’envelliment.

L’àmbit d’actuació del servei es distribueix entre les comarques del Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès i Osona.

Via d’accés

El procediment de tramitació per accedir al servei es porta a terme d’acord amb l’article 2 del Decret 188/1994, de 28 de juny, de creació de Comissió d’Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin les mesures de suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.

Les vies d’accés al servei són per procediment judicial de jurisdicció voluntària o per designació notarial mitjançant escriptura pública.