Missió, visió i valors

Missió

La nostra missió és treballar pel desenvolupament psicosocial, la rehabilitació comunitària i  la normalització de les persones ateses, contribuint així a crear una societat més justa i igualitària.

Visió

Fundació Privada LAR té la voluntat de ser una entitat de referència en l’avenç cap a la inclusió i la justícia social, promovent la defensa dels drets i la rehabilitació de les persones del col·lectiu de salut mental, discapacitat intel·lectual i gent gran.

Valors i compromís

Els valors que marquen les nostres actuacions són:

 • La qualitat assistencial, oferint un compromís de qualitat en els nostres
 • La transparència, en la gestió i organització de l’entitat.
 • L’ètica, assumint els valors ètics de forma rigorosa per garantir una atenció respectuosa dels drets
 • La inclusió social, potenciant la sensibilització per tal de contribuir a fer que socialment es pugui reduir la discriminació de les persones
 • La recuperació personal, fomentant l’autonomia i posant de relleu les capacitats i potencialitats personals, entenent a les persones com agents actius del seu procés
 • L’atenció individualitzada, atenent a les particularitats de cada persona tenint en compte el moment i la situació del seu procés de recuperació.
 • La professionalitat, amb un equip de treball interdisciplinari que realitzi amb eficiència la seva tasca
Els nostres compromisos són:

 • Compromís i sensibilitat amb les persones i la comunitat: L’objectiu principal de la nostra entitat és la defensa dels drets, de la qualitat de vida de les persones i de la igualtat d’oportunitats.
 • Compromís institucional amb la igualat de gènere: Integració en la cultura de l’entitat el valor de la igualtat d’ oportunitats.
 • Governança participativa en primera persona: Fomentem la governança participativa democràtica en els models organitzatius dels serveis per promoure la presa de decisions i participació en l’entitat de les persones ateses.
 • Treball en equip i professionalitat: Metodologia de treball amb un el compromís de qualitat en l’assistència i gestió. Formació continuada i participació de tot l’equip amb la missió i visió de l’entitat.
 • Transparència i bones pràctiques: Acompliment amb els protocols i indicadors de qualitat, transparència en l’activitat i disposició dels principis i gestió de l’entitat.
 • Compromís amb l’ètica i la qualitat en l’atenció: Fomentem l’ètica aplicada en els nostres serveis, respectant la diversitat, la igualtat, la intimitat individual i els codis ètics, realitzant la nostra atenció en el model d’atenció centrat en la persona. Amb la participació de l’equip de professionals en l’organització dels serveis de l’entitat.
 • Responsabilitat social i desenvolupament sostenible: Respecte de l’entorn social i mediambiental impulsant accions de responsabilitat emmarcades dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles.
 • Compromís amb la igualtat de tracte entre homes i dones: Fomentem dins la cultura de la nostra organització el valor de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.