Equip

Les persones que formen Fundació Privada LAR i l’equip interprofessional del que disposa l’entitat  a fan possible garantir un servei de qualitat a les persones ateses en els nostres serveis, amb una intervenció de qualitat, interdisciplinària i ajustada a les necessitats de cada persona. Els nostres serveis comptem amb equips que treballen des de la professionalitat i respecte,  seguint els valors i compromisos de l’entitat.

PATRONAT FUNDACIÓ PRIVADA LAR

  • Alfonso F. Navarro Alfaro: President
  • Mercedes Montoy Salas: Vicepresident
  • David Navarro Huete: Secretari
  • Blanca Navarro Pacheco: Vocal
  • Rodrigo González Quarante: Vocal
  • Francesc Ventura Riera: Vocal
  • Isabel Alcalde Sastre: Vocal
  • Jose Moya Fadurdo: Vocal

DIRECCIÓ TÈCNICA

RESPONSABLES D’ÀREA