Pla de comunicació i participació

El Pla de comunicació i participació organitza les comunicacions entre els diferents col·lectius  que participen de forma directa o indirecta en els nostres serveis. Es marquen els canals i accions a desenvolupar per generar una comunicació eficient i adient comunicació que ens permeti difondre de manera exitosa l’activitat de la nostra entitat i els seus serveis. Pretén garantir que tothom que formi part o que estigui implicat amb els nostres serveis, conegui quins són els objectius en l’àmbit de la comunicació, així com els recursos, canals i accions de comunicació de l’entitat.

Pla de comunicació i participació