Auditoria i comptes anuals

Els resultats dels exercicis econòmics són auditats de forma anual per l’empresa GONZALEZ&AUDITORS. D’aquesta manera oferim la màxima transparència de la nostra gestió econòmica i financera de l’Entitat.