Fundació LAR a Facebook

PROJECTES I ACTIVITATS

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ


CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA FACULTAT D'EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VIC

Fundació LAR te signat un conveni de col·laboració amb la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic. L'objecte d'aquest conveni és la realització de pràctiques a centres i institucions dependents del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per part d'estudiants de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic.

Amb la creació del conveni entre les dues institucions es dóna la possibilitat que els alumnes de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic, que acull graus com el d'Educació Social i el de Psicologia, realitzin les pràctiques universitàries a la Fundació.

L'acord, de caràcter indefinit, té com objectiu principal col·laborar en la formació dels futurs professionals en el camp de l'educació, iniciant l'alumnat en la pràctica de la professió dels estudis que fa.