Fundació LAR a Facebook

PROJECTES I ACTIVITATS

PROJECTES


CONFERÈNCIES DE SALUT

Amb l'objectiu de donar a conèixer les vivències de les persones amb malaltia mental, l'any 2006 es comença a col·laborar amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a través d'accions de sensibilització a la comunitat realitzant conferències - col·loqui que pretenen apropar la salut mental a la població general ("LA MALATIA MENTAL AVUI") i en especial als joves ("LA HISTÒRIA DE L'ÈRIC")TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

Durant l'any 2009 Fundació LAR ha iniciat una nova estratègia de sensibilització i contribució comunitària en col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, obrint la possibilitat de col·laborar amb la Fundació a persones que han de complir una pena judicial a través d'una mesura alternativa, realitzant treballs en benefici de la comunitat.CENTRE ESPECIAL DE TREBALL RAL

RAL SCCL és una cooperativa de serveis, que realitza la seva activitat laboral en constituir-se com a Centre Especial de Treball. Els centres especials de treball són aquelles empreses que compten en la seva plantilla amb un mínim del 70% de treballadors/treballadores amb discapacitat. La finalitat del CET és assegurar una feina remunerada i la prestació dels serveis d'ajustament laboral, personal i social que necessitin les persones treballadores amb discapacitat en el seu procés d'inserció laboral.

L'activitat productiva del CET Ral consisteix a oferir serveis a empreses, particulars i administracions públiques (servei d'auxiliars de producció i neteja industrial, servei de distribució de materials, servei administratiu, servei de transport adaptat i servei de construcció, restauració i manteniment d'edificis).Objectius

El Centre Especial Ral té com a objectius bàsics la contractació i la inserció de persones amb discapacitat en els diferents serveis de la cooperativa; per això compta amb un equip de professionals de suport que garanteixen l'ajustament personal, laboral i social dels treballadors/treballadores del CET. Aquesta tasca es realitza per tal de:

 • Proporcionar una feina normalitzada i adaptada per a persones amb discapacitat, que possibiliti la seva autonomia personal, integració comunitària i millora de la qualitat de vida, treballant així des de la perspectiva de la rehabilitació comunitària.
 • Promoure i facilitar la participació d'aquestes persones en la seva inserció i formació professional.
 • Donar suport al procés d'integració tant laboral com personal i social d'aquestes persones desenvolupant programes individualitzats d'atenció, suport i supervisió.
 • Promoure el respecte a les lleis d'igualtat laboral i social, incidint així en la responsabilitat social empresarial.
 • Lluitar contra els estigmes que dificulten la integració socio-comunitària de les persones amb discapacitat, realitzant i participant en accions orientades a la sensibilització tant del sector empresarial com de la població general.
Perfil d'usuaris/usuàries

 • Majors de 18 anys.
 • Amb certificat de disminució.
 • Amb qualsevol tipus de discapacitat, tot i que el CET Ral prioritza la incorporació de persones amb trastorns de salut mental.
 • Es prioritza que siguin persones que necessitin un recurs laboral adaptat.
 • Amb un nivell mitjà o alt de funcionament psicosocial (autonomia personal i social).
 • Amb una estabilitat clínica que permeti la seva incorporació al món laboral.


Procés d'entrada

Generalment la via d'accés és una selecció de personal ordinària. El CET envia l'oferta als serveis derivadors (OTL, Servei pre-laboral, CSMA, SOC, borses de treball dels ajuntaments, etc) junt amb una fitxa de derivació. Els serveis derivadors envien les fitxes de derivació i els currículums de les persones que creuen adequades a l'oferta, les quals passen pel procés de selecció i admissió. El CET retorna als serveis derivadors la informació de les entrevistes mantingudes i els resultats dels processos de selecció. En el cas de contractació, el CET també mantindrà coordinació amb el recurs derivador.

També hi ha candidats/candidates que es posen directament en contacte amb el CET i envien el seu currículum per tal que aquest es pugui tenir en compte en els processos de selecció, realitzant així l'autocandidatura.

Tipus de serveis

L'activitat productiva del CET Ral consisteix en oferir serveis a empreses, particulars i administracions públiques.

Els serveis que ofereix actualment el CET Ral són:

 • Servei d'auxiliars de producció i neteja industrial
 • Servei de distribució de materials (d'oficina i d'equips de protecció individual)
 • Servei administratiu
 • Servei de transport adaptat
 • Servei de construcció, restauració i manteniment d'edificis


Més informació a www.ral.cat