Fundació LAR a Facebook

L'ENTITAT

QUI SOM


El Patronat de la Fundació està constituït per:

  • President: Alfonso Navarro Alfaro
  • Vice-presidenta: Mercedes Montoy Salas
  • Secretaria: David Navarro Huete
  • Vocal: Esther Trobo Remacha
  • Vocal: Serviliano Martín Sanjuán
  • Vocal: José Moya Fadurdo
  • Vocal: Isabel Alcalde Sastre
  • Vocal: Francesc Ventura Riera
  • Vocal: Rodrigo González Quarante