Fundació LAR a Facebook

L'ENTITAT

FORMEM PART DE:


  • ENCAIX: És una associació d'entitats tutelars amb l'objectiu de promoure, en l'àmbit de les fundacions, la protecció i la millora de les condicions de vida de les persones amb un trastorn de salut mental.
  • RAL: És una cooperativa de serveis, que realitza la seva activitat laboral com a Centre Especial de Treball amb l'objectiu de proporcionar una feina normalitzada i adaptada per a persones amb discapacitat, que faci possible la seva autonomia personal i la integració comunitària.
  • COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS: És una associació de fundacions, amb una xarxa actual de més de 500 fundacions catalanes que treballen en els àmbits de serveis socials, hospitalari, cultural, d'educació i de recerca. Ofereix eines de treball i reflexió per a les fundacions associades amb l'objectiu de potenciar la xarxa del món fundacional.
  • LISMIVO: És un conjunt d'administracions públiques i entitats de la comarca del Vallès Oriental que treballen per la inserció laboral de persones discapacitades en edat laboral.
  • TAULA DE SALUT MENTAL DEL VALLÈS ORIENTAL: És un grup de treball format per institucions públiques i privades i entitats proveïdores dins de l'àmbit de la salut mental amb l'objectiu d'aconseguir una millor articulació i coordinació dels recursos del territori.
  • FÒRUM SALUT MENTAL: És una associació d'entitats proveïdores de serveis d'assistència pública en salut mental, que pretén participar en la formulació i realització de noves concepcions i orientacions assistencials a partir de la pràctica de les seves institucions en l'atenció pública i en el marc d'un servei sanitari públic.


COL·LABOREM AMB:


  • DARUMA: És una associació de familiars de persones amb malalts mentals del Vallès Oriental, que treballa amb les autoritats, organismes i organitzacions publiques o privades per millorar el desenvolupament i el tractament de les persones amb malaltia mental i dels seus familiars.
  • FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL: És una federació que treballa per promoure el voluntariat social i reconèixer la seva importància com a xarxa transformadora i agent promotor de canvis socials.