Fundació LAR a Facebook

COMUNICACIÓ

03-11-2010

Visita institucional als Porxos de St. Antoni de Vilamajor, restaurats pel Centre Especial de Treball

La Sra. Sara Berbel, Directora General d’ Igualtat d’Oportunitats en el Treball i la Sra. Emilia Pallàs, Subdirectora General de Polítiques de Diversitat van visitar les Porxades de Sant Antoni de Vilamajor, conegudes com "Els Porxos", que han estat restaurades pels treballadors del Centre Especial de Treball RAL. A la visita les van acompanyar, entre altres, l'alcalde de Sant Antoni de Vilamajor, el Sr. Francesc Tella, el president de Fundació Lar Alfons Navarro, la vicepresidenta Mecedes Montoy, la Directora del Centre Especial de Treball Ral Carme Barrios, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental Antoni Cornellas, a més dels treballadors que han desenvolupat el projecte.

 

INFORMACIÓ DEL PROJECTE

Al gener de 2009 la Regidoria d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, va posar en marxa un pla ocupacional que ha permès la restauració de  les porxades de les antigues escoles de la població per tal de poder fer-ne un nou ús.

El projecte de restauració ha tingut dos components importants: recuperar un patrimoni i facilitar la inserció laboral de col·lectius amb especials dificultats. Per aquesta raó es va contractar al Centre Especial de Treball Ral, cooperativa de serveis formada per un 100% de treballadors/es amb discapacitat, el qual s’ha encarregat de la materialització del projecte. L’equip de treball ha estat format per: un cap d’obra i una psicòloga (contractats a través d’un pla d’ocupació); dos treballadors del CET Ral (amb discapacitat derivada de trastorns en salut mental) i els tècnics de l’Ajuntament per a la direcció i el desenvolupament de l’obra i el seguiment en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

 Veure totes les notícies