Fundació LAR a Facebook

COMUNICACIÓ

26-02-2018

ALTRES LLOCS DE VIDA POSSIBLES

El model d’habitatge actual en salut mental contempla com un dels eixos principals la transversalitat de les persones entre els diversos recursos existents. En aquest sentit, intenta promoure el canvi d’aquelles persones amb major autonomia que viuen a una Residència a un recurs  de menor intensitat de suport com és el de Llar amb Suport. Els professionals tenim la responsabilitat de fer-ho possible i de crear circumstàncies per mobilitzar, de forma progressiva i individualitzada, aquest procés.  És en aquest context, que la direcció  de la Residència Tres Pins de Llinars del Vallès i de les Llars amb Suport de Granollers de Fundació Lar han organitzat, per segon any consecutiu, una trobada entre usuaris d’ambdós recursos.    

El passat 18 de desembre  alguns dels usuaris de les Llars amb Suport de Fundació Lar van desplaçar-se a la Residència Tres Pins, per participar en un  taller d’autonomia format per usuaris  que mostren una major capacitat i desig  per millorar  la seva autonomia personal. Un del eixos de treball és facilitar informació sobre altres recursos d’habitatge que existeixen a la xarxa, i és en aquest darrer punt, on els usuaris de les llars amb suport van actuar com a  “pacients experts”  en relació al seu lloc de vida. El pacient expert és una figura recent que està prenent rellevància, en tant que “persona afectada per una malaltia crònica que és capaç de gestionar la seva malaltia i que és qui condueix el grup de persones que estan en la seva mateixa situació amb la finalitat de, mitjançant un aprenentatge entre iguals, pot compartir coneixements i experiències amb d’altres persones”.

Així, els usuaris de les llars amb suport com a “pacients experts” van compartir  la seva experiència personal a la llar amb suport, van informar sobre el funcionament intern, la seva organització diària, el suport tècnic que reben, la seva ocupació del temps,...  També van parlar dels requisits d’accés, com l’estabilitat psicopatològica que es necessita, el grau de responsabilitat i autonomia, els avantatges de viure en aquest recurs... Van respondre en primera persona a tots els dubtes i qüestions pràctiques que els usuaris de la residència plantejaven (cost de la plaça, com es realitza la compra i els àpats,...) i sobretot, van intentar transmetre de forma positiva el que per ells ha significat aquest lloc de vida, “se enteran de que pueden cambiar de manera de vivir y ser independientes”.   

Aquests espais  també permeten a l’usuari “pacient expert” aconseguir un satisfacció personal, en tant que els permet ser d’ajuda als seus iguals “me sentí satisfecho de poder ayudarles”.

Tots els participants van valorar com a positiva la trobada, tot i que els usuaris de la residència van senyalar  les seves pors per portar a terme aquest pas i la necessitat de donar-se temps per dur a terme aquest canvi.  No obstant, pensem que escoltar la paraula i la vivència de les persones que tenen la llar amb suport com a lloc de vida, fa més propera aquesta opció i possibilita començar a construir un desig per treballar l’adquisició de l’autonomia requerida, com a contrapunt a l’acomodació.  


Veure totes les notícies