Fundació LAR a Facebook

ÀREES

ÀREA D'OCI


CLUB SOCIAL TORRASSA - CLUB SOCIAL PORTALET


Club Social TorrassaClub Social Portalet

Faci clic aquí per veure l'organigrama del Club Social Torrassa.

Faci clic aquí per a veure la memòria del Club Social Torrassa.

Faci clic aquí per a veure la revista digital del Club Social Torrassa.


Faci clic aquí per veure l'organigrama del Club Social Portalet.

Faci clic aquí per a veure la memòria del Club Social Portalet.

Faci clic aquí per a veure la revista digital del Club Social Portalet.


El Club Social és un recurs de lleure especialitzat i integrat a la xarxa comunitària que pretén augmentar la participació i la vinculació dels usuaris a la comunitat mitjançant l'ocupació significativa del seu temps lliure. Es realitza dins un marc de relacions socials, establint xarxes de suport i creació de vincles, a través d'un ventall d'activitats lúdiques, en funció dels interessos i aficions dels usuaris.Objectius generals

 • Dur a terme un programa d'inclusió social i de lleure adreçat a persones amb malaltia mental, proporcionant una estructura, una ajuda i un suport logístic i de motivació per a la realització/organització d'activitats.
 • Mantenir-se com a alternativa eficaç de suport social.
 • Contribuir a la millora de la qualitat de vida dels usuaris a través de la participació en activitats associades al benestar i satisfacció personal i a través del desenvolupament d'ocupacions significatives.
 • Potenciar i afavorir la participació activa dels usuaris del Club en activitats i recursos propis que la comunitat ofereix.
 • Promoure la creació de vincles afectius i de suport mutu entre els seus usuaris.
 • Sensibilitzar l'entorn comunitari immediat potenciant el Club Social com una entitat activa dins del municipi.


Perfil d'usuaris/usuàries

 • Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que presentin dificultats per gaudir d'un oci satisfactori.
 • Majors de 18 anys.
 • Residents al Vallès Oriental.
 • Presència d'estabilitat clínica, amb vinculació a la xarxa pública de salut mental.
 • Indicat per a aquelles persones que tenen un nivell d'autonomia suficient per realitzar les activitats del Club, amb capacitat per desplaçar-se de manera autònoma pel territori.


Procés d'accés al servei

L'usuari pot accedir al Club Social a través de diferents vies: derivats per la Xarxa Bàsica de Salut Mental (CSMA, Hospital de Dia), o bé, des de recursos rehabilitadors (SRC, Servei pre-laboral, CET i/o recursos d'habitatge).

En tots els casos les propostes dels candidats es regeixen per una entrevista de valoració per veure la idoneïtat del perfil del candidat/a i el seu desig d'entrar al recurs.