Fundació LAR a Facebook

COMUNICACIÓ

13-11-2020

“SI LES PERSONES USUÀRIES NO PODEN VENIR AL CLUB SOCIAL, EL CLUB SOCIAL VA A LES PERSONES USUÀRIES”

Amb el nou confinament perimetral, que va entrar en vigor el passat 30 d'octubre, el qual restringeix la mobilitat entre municipis els caps de setmana, hem hagut de modificar horaris i adaptar-nos a l'actual situació. Aquest confinament de caps de setmana, comença els divendres a les 6 del matí, per tant, les persones usuàries que no són de Llinars del Vallès o Granollers, no poden venir als Clubs Socials ni a les sortides de dissabtes que no siguin dins dels seus municipis. Això ens va fer pensar en noves fórmules per a poder continuar oferint l'atenció directa que fins ara s'ha donat als Clubs Socials i per tant, realitzar modificacions en els horaris del servei, sobretot, divendres i dissabtes, ja que actualment, moltes de les persones usuàries que assisteixen als Clubs Socials, són de municipis veïns.

Fins a la data, els Clubs Socials han realitzat atenció directa mitjançant tallers i activitats, totes les tardes de dimarts a divendres i dos matins, dimecres i dijous. També la realització de les sortides i excursions exteriors dels dissabtes, on es treballa de manera molt activa el vincle amb les persones usuàries. Per aquesta raó hem treballat per adaptar-nos de manera efectiva en continuar donant aquesta atenció davant les noves restriccions, i actualment es porten a terme els dimarts al matí les activitats dels divendres a la tarda.
Respecte a les sortides dels dissabtes, es porten a terme per territoris, és a dir, cada dissabte es fa una sortida en un municipi veí diferent, fent així petits grups de cada municipi. Per tant, encara que els usuaris no puguin sortir del seu poble, les professionals del Club Social són les que es desplacen, amb el corresponent justificant.
D'altra banda, els divendres es dediquen a fer activitats virtuals amb les persones actualment confinades, majoritàriament usuàries de diverses llars residències. Alguns d'aquests tallers, els quals és portem a terme a través de videotrucades, WhatsApp, trucades, etc., són dibuix, lectura, memòria i anglès. D'aquesta manera, s'arriba a un gran nombre de persones que poden gaudir del seu temps d'oci de manera productiva i activar la ment a la vegada, per fer més suportable la situació de confinament. A part, també es realitza un suport personal diari a totes aquestes persones.

Tenim clar que el 2020 és un any de reptes, per això treballem per adaptar-nos constantment i realitzar les modificacions pertinents en activitats i horaris, sempre tenint present la importància del vincle amb les persones usuàries, ja que són el motor dels serveis.


Veure totes les notícies