Fundació LAR a Facebook

COMUNICACIÓ

09-02-2018

EL MEU DRET A VOTAR

El dret a vot constitueix un dels drets fonamentals de tot ciutadà, també d’aquells ciutadans afectats per una malaltia mental. L’actualitat política ha generat un augment de la consciència col·lectiva d’aquest dret participatiu. També ha succeït així en el grup de persones que nosaltres atenem des de l’àrea d’Habitatge de Fundació Lar.

En les passades eleccions al Parlament de Catalunya del  21 de desembre de 2017, es va treballar per tal que totes  les persones beneficiàries dels recursos d’habitatges que ho desitgessin poguessin exercir el seu dret a vot.

Per fer-ho possible, es va realitzar acompanyament a totes aquelles persones que ho van demanar a votar al seu col·legi electoral. Cal tenir present, que sense aquest acompanyament terapèutic moltes persones usuàries no haguessin anat a votar, ja que per a molts d’ells era una experiència nova, o que no realitzaven des de feia molts d’anys, la qual cosa va associada a inseguretats i pors, que cal contenir i treballar per evitar la paralització i l’aïllament.  

Tant les persones usuàries com l’equip professional valorem molt positivament aquesta experiència, en tant que possibilita un apoderament i un apropament a la construcció del rol de ciutadà, que per a les persones que atenem, i degut al trastorn mental sever que els afecta, no s’ha pogut realitzar de forma normalitzada. Els efectes terapèutics d’aquest acte tenen a veure amb una millora de l’autoestima i de la capacitació, així com un augment del sentiment de pertinença a una societat.

Cal aclarir que tenir un trastorn mental sever no va associat a cap dèficit cognitiu que impedeixi construir una opinió pròpia, com qualsevol altra persona. Tot i que malauradament l’estigma i els prejudicis existents encara avui al voltant de la malaltia mental, poden fer que aquestes persones es trobin amb restriccions en l’exercici dels seus drets polítics i civils. Des dels recursos d’habitatge, es promou l’interès per l’actualitat a través dels mitjans de comunicació, així com la construcció d’opinions pròpies al voltant de temes socials, polítics o econòmics rellevants, per evitar la seva exclusió social.

Així doncs, pensem que tan sols és necessari oferir els suports necessaris a cada moment i context, per tal que totes les persones puguin exercir lliurement el seu vot. 


Veure totes les notícies